பெயர்
மின் அஞ்சல்
கை பேசி எண்
கருத்துக்கள்
 
ஸ்ரீ பொள்ளாப் பிள்ளையார் அன்னதான டிரஸ்ட்
(பதிவு எண் 241/1)
தலைவர்           :  DR.R. ராமநாராயணன் M.B.B.S.,

நிறுவனர் & செயலர் :  உ. வெங்கடேச தீக்ஷிதர் M.A.,

பொருளாளர்   :  N. ஸ்ரீமூலலிங்க தீக்ஷிதர் B.Com.,


மற்றும் உறுப்பினர்கள், பக்தர்கள், நண்பர்கள்

முகவரி

              பாலஜோதிடர், சிந்தாந்தரத்தினம்
                “ஆன்மீக சேவை செம்மல்”
                உ. வெங்கடேச தீக்ஷிதர் M.A
                நிறுவனர் செயலர்
                புதிய எண் 79 /  115 கீழரத வீதி
                சிதம்பரம் - 608 001.
              
உலாபேசி      : 98944 06321
தொலைபேசி  :
04144 – 225915
மின் அஞ்சல்    :
citsaba@gmail.com, uvenkatesadeekshithar@gmail.com
வலைபதிவு பகுத :
http://venkatesadeekshithar.blogspot.com
இனையதளம்      :
www.annadhaanam.in

  Copyright © Sri Pollap Pillayar Annadhaanam Trust.All rights reserved Designed by : DESERVE TECHIES